FINANSOWANIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

Akcja promocyjna: skorzystaj z pośrednictwa w Finarte spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zdobądź dodatkowe 500zł* !

*Szczegóły akcji u pośrednika- www.finarte.pl, Norbert Korczyński tel.: 503 689 221

W zakresie finansowania zakupu nieruchomości współpracujemy z kancelarią finansową pn. Finarte spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Kancelaria finansowa”) oferującą usługi pośrednictwa kredytowego.

Kancelaria finansowa posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego

Osobą reprezentującą ww. Kancelarię finansową jest Norbert Korczyński, który:

  • zarządza kancelarią finansową
  • jest praktykiem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy w bankach, także jako osoba zarządzająca
  • zajmuje się pośrednictwem kredytowym od ponad 7 lat

 

Zakres usług oferowanych przez kancelarię finansową:

  • indywidualne i pełne profesjonalizmu podejście
  • spotkanie w dogodnym terminie i miejscu, bądź za pośrednictwem elektronicznych kanałów kontaktu
  • wstępna ocena zdolności kredytowej
  • pomoc w zakresie określenia warunków finansowania i rekomendacji właściwego produktu
  • porównanie oferty kilkunastu banków i przedstawienie atrakcyjnych propozycji
  • omówienie poszczególnych propozycji
  • pomoc w zakresie obsługi procesu udzielenia kredytu, w szczególności w kontakcie z bankiem, w tym m.in. przygotowanie listy dokumentów, doradztwo w zakresie ich skompletowania i wypełnienia, złożenie dokumentów w banku oraz kontakt z bankiem w czasie oceny wniosku kredytowego, omówienie dokumentów przedstawionych przez bank oraz uczestnictwo w spotkaniu w banku podczas zawarcia umowy kredytowej

Kancelaria finansowa nie pobiera od Klientów wynagrodzenia za ww. usługi.

W przypadku zawarcia umowy kredytowej z bankiem oraz uruchomienia kredytu, wynagrodzenie Kancelarii finansowej wypłaca bank.

W związku z prowadzoną korespondencją Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Finarte sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 lok. 206. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę o poinformowanie o decyzji lub zaprzestanie korespondencji.

Pełne informacje o pośredniku kredytowym, w tym polityka ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej pośrednika pn. www.finarte.pl oraz w biurze Kancelarii finansowej tj. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 lok. 206.